seven

ROT-avdrag

Nyttja rot-avdraget när du anlitar oss

Som ägare till småhus och bostadsrätter har man möjlighet att använda sig utav ROT-avdraget

ROT-avdrag på VVS-arbete

för att få en skattereduktion för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad.  Man kan få en skattereduktion upptill max 50 000 kronor per år och per person. Är det flera ägare så får varje ägare använda sig utav ROT-avdraget.

Fakturan som skickas ut av oss har vanligen ROT-avdrag redan avdraget på fakturan. Uppgifterna skickas sedan in till skatteverket. Ej godkänt ROT-avdrag faktureras separat.

 

Vad är ROT-avdrag?

För att underlätta för privatpersoner att anlita VVS-företag och hantverkare införde regeringen 2008 en skattereduktion för arbeten som utförs i hemmet. Det innebär att det går att få så kallat ROT-avdrag på arbetskostnaden när du anlitar exempelvis rörmokare. Avdraget kan göras på upp till 30% av arbetskostnaden.