seven

Rot-avdrag

Nyttja rot-avdraget när du anlitar oss

Som ägare till småhus och bostadsrätter har man möjlighet att utnyttja rot-avdraget

Rot-avdrag på VVS-arbete

för att få en skattereduktion för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad.  Man kan få en skattereduktion upp till 50 000 kronor per år och per person. Är det flera ägare så får varje ägare utnyttja rot-avdraget.

När vi skickar ut fakturan är rot-avdraget vanligen redan gjort. Uppgifterna skickas sedan in till Skatteverket. Ej godkänt rot-avdrag faktureras separat.

 

Vad är rot-avdrag?

För att underlätta för privatpersoner att anlita VVS-företag och hantverkare införde regeringen 2008 en skattereduktion för arbeten som utförs i hemmet. Det innebär att det går att få så kallat rot-avdrag på arbetskostnaden när du anlitar exempelvis rörmokare. Avdraget kan göras på upp till 30 procent av arbetskostnaden.